Spadek ceny

Sortuj wg:
Dwutlenek ceru 1kg Tlenek ceru. Dwutlenek ceru. Czysty

Tlenek ceru. Dwutlenek ceru. Czysty Tlenek ceru to biały lub lekko kremowy proszek. Substancja ta po wymieszaniu z wodą stosowana jest do usuwania rys oraz polerowania szkła. Z jej pomocą w bardzo łatwy sposób można usunąć rysy i inne uszkodzenia. Wystarczy zwykła wiertarka, filc i tlenek ceru. Gatunek: czysty spożywczy Specyfikacja Nazwa: Tlenek ceru Synonimy: dwutlenek ceru, cerium dioxide Gatunek: Czysty techniczny Czystość: Czysty 99,5% Identyfikator produktu: Tlenek ceru Inne nazwy: tlenek ceru (IV), dwutlenek ceru, cerium oxide Nr CAS: 1306-38-3 Numer WE: 215-150-4 Wzór chemiczny: CeO2 Masa molowa: 171,11 g/mol Właściwości fizyczne i chemiczne. Cechy fizyczne: ciało stałe, białe, bibladokremowe lub bladożółte Zapach: bez zapachu Temperatura topnienia / krzepnięcia: 622 °C Palność (ciało stałe, gaz): niepalny Gęstość względna: 2,55 g/cm3 Rozpuszczalność: Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eter etylowy Temperatura samozapłonu: niesamozapalny Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających. Polerowanie szyby z pomocą tlenku ceru Aby usunąć rysy z powierzchni szkła, należy wymieszać tlenek ceru z wodą w proporcjach 1:1. Uzyskaną pastę należy nanieść na porysowaną powierzchnię i z pomocą wiertarki oraz krążka polerskiego filcowego (z twardego filcu lub filcu z nakładką flex) polerować. Obroty wiertarki nie powinny być zbyt wysokie – najlepiej 500-600 obrotów/min. Należy pilnować, aby mieszanka nie była zbyt sucha. W trakcie polerowania można posłużyć się spryskiwaczem z wodą w celu nawilżania polerowanej powierzchnii oraz krążka filcowego. Do polerowania można użyć również profesjonalnych polerek mechanicznych. Dla najlepszego efektu należy polerować powierzchnie równomiernie, zataczając niewielkie kółka. Zaleca się polerowanie również obszaru wokół rysy. Ważne, by nie polerować zbyt długo jednego miejsca, gdyż może to doprowadzić do powstania wgłębienia na powierzchni szyby, a przy szybkie samochodowej może doprowadzić do powstania efektu soczewki. Najlepszy efekt uzyskuje się w przypadku niezbyt głębokich, nie wyczuwalnych pod paznokciem rys. Opakowanie 100g tlenku ceru wystarczy na wypolerowanie około 6 szyb samochodowych.

Learn More

Pokazuje 1 - 1 z 1 produktu

W górę.