Tlenek ceru. Dwutlenek ceru. Czysty

Tlenek ceru to biały, lub lekko kremowy proszek. Jest substancją, która po wymieszaniu z wodą stosowana jest do usuwania rys, lub polerowania szkła. Z jego pomocą w bardzo łatwy sposób można usunąć rysy i inne uszkodzenia pojawiające się na powierzchni szkła. Wystarczy trochę chęci i zaledwie kilka minut, by z pomocą zwykłej wiertarki, filcu i tlenku ceru przywrócić szybie idealny połysk.

Gatunek: czysty spożywczy

Nazwa:     Tlenek ceru
Synonimy:     dwutlenek ceru, cerium dioxide
Gatunek:     Czysty techniczny
Czystość:     Czysty 99,5%

TLENEK CERU Identyfikator produktu: TLENEK CERU
Inne nazwy: tlenek ceru (IV), dwutlenek ceru, cerium oxide
Nr CAS: 1306-38-3
Numer WE: 215-150-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CeO2
Masa molowa: 171,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub biało kremowe do blado żółtego
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 622 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda
Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol
Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eter etylowy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających
W celu usunięcia rys z powierzchni szkła należy wymieszać tlenek ceru z wodą w proporcjach 1:1. Uzyskaną w ten sposób gęstą pastę należy nanieść na porysowaną powierzchnię i przy pomocy wiertarki i krążka polerskiego filcowego z twardego filcu lub filcu z nakładką flex i polerować uszkodzoną powierzchnię. Ważne, by obroty wiertarki nie były zbyt wysokie – najlepiej 500-600 obrotów na minutę. Jednocześnie kontrolujemy aby mieszanka nie była zbyt sucha. W trakcie polerowania możemy posłużyć się spryskiwaczem z wodą, który będzie nawilżał co jakiś czas polerowaną powierzchnię, wodą zwilżamy również krążek filcowy. Do polerowania można użyć także profesjonalnych polerek mechanicznych.

Chcąc uzyskać jak najlepszy efekt, należy polerować powierzchnie równomiernie, zataczając niewielkie kółka. Dodatkowo zaleca się polerować obszar również wokół rysy. Ważne, by podczas polerowania nie zatrzymywać się zbyt długo w jednym miejscu, gdyż może to doprowadzić do powstania wgłębienia na powierzchni szyby, a w przypadku szyby samochodowej może doprowadzić do powstania efektu soczewki.

Najlepszy efekt uzyskuje się, gdy rysa nie jest zbyt głęboka i jest niewyczuwalna pod paznokciem. Opakowanie 100g tlenku ceru wystarcza na wypolerowanie około 6 szyb samochodowych.

Sortuj wg:
Dwutlenek ceru 1kg Tlenek ceru. Dwutlenek ceru. Czysty

Tlenek ceru. Dwutlenek ceru. Czysty Tlenek ceru to biały lub lekko kremowy proszek. Substancja ta po wymieszaniu z wodą stosowana jest do usuwania rys oraz polerowania szkła. Z jej pomocą w bardzo łatwy sposób można usunąć rysy i inne uszkodzenia. Wystarczy zwykła wiertarka, filc i tlenek ceru. Gatunek: czysty spożywczy Specyfikacja Nazwa: Tlenek ceru Synonimy: dwutlenek ceru, cerium dioxide Gatunek: Czysty techniczny Czystość: Czysty 99,5% Identyfikator produktu: Tlenek ceru Inne nazwy: tlenek ceru (IV), dwutlenek ceru, cerium oxide Nr CAS: 1306-38-3 Numer WE: 215-150-4 Wzór chemiczny: CeO2 Masa molowa: 171,11 g/mol Właściwości fizyczne i chemiczne. Cechy fizyczne: ciało stałe, białe, bibladokremowe lub bladożółte Zapach: bez zapachu Temperatura topnienia / krzepnięcia: 622 °C Palność (ciało stałe, gaz): niepalny Gęstość względna: 2,55 g/cm3 Rozpuszczalność: Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eter etylowy Temperatura samozapłonu: niesamozapalny Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających. Polerowanie szyby z pomocą tlenku ceru Aby usunąć rysy z powierzchni szkła, należy wymieszać tlenek ceru z wodą w proporcjach 1:1. Uzyskaną pastę należy nanieść na porysowaną powierzchnię i z pomocą wiertarki oraz krążka polerskiego filcowego (z twardego filcu lub filcu z nakładką flex) polerować. Obroty wiertarki nie powinny być zbyt wysokie – najlepiej 500-600 obrotów/min. Należy pilnować, aby mieszanka nie była zbyt sucha. W trakcie polerowania można posłużyć się spryskiwaczem z wodą w celu nawilżania polerowanej powierzchnii oraz krążka filcowego. Do polerowania można użyć również profesjonalnych polerek mechanicznych. Dla najlepszego efektu należy polerować powierzchnie równomiernie, zataczając niewielkie kółka. Zaleca się polerowanie również obszaru wokół rysy. Ważne, by nie polerować zbyt długo jednego miejsca, gdyż może to doprowadzić do powstania wgłębienia na powierzchni szyby, a przy szybkie samochodowej może doprowadzić do powstania efektu soczewki. Najlepszy efekt uzyskuje się w przypadku niezbyt głębokich, nie wyczuwalnych pod paznokciem rys. Opakowanie 100g tlenku ceru wystarczy na wypolerowanie około 6 szyb samochodowych.

Learn More

Pokazuje 1 - 7 z 7 produktów

W górę.