Chlorek żelaza

Chlorek żelaza


Nazwa: Chlorek żelaza

  • W hutnictwie do przerobu rud miedziowych i srebrowych.
  • Przy oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody pitnej jako koagulant.
  • W farbiarstwie jako zaprawa.
  • Stosowany do wytrawiania płytek PCB.
  • Jako reagent osuszający w niektórych reakcjach chemicznych.
  • Jako katalizator w reakcji etenu z chlorem (jako związek pośredni powstaje dichloroeten) w procesie otrzymywania chlorku winylu, będącego monomerem do produkcji PCW.
  • Jako wywoływacz dla atramentu sympatycznego dla tekstów pisanych kwasem salicylowym.

Chlorek żelaza(III) jest szkodliwy, spożyty w większych dawkach może doprowadzić do zgonu. Dawka śmiertelna LD50 (doustnie szczur) wynosi 900 mg/kg. Po spożyciu powoduje wymioty, działa toksycznie na nerki i wątrobę. Przy kontakcie ze skórą i błonami śluzowymi wywołuje podrażnienia, bardzo silne podrażnienia występują w kontakcie z oczami. Chlorek żelaza(III) jest substancją silnie żrącą i należy z nim pracować jedynie używając odpowiedniej odzieży ochronnej.

Sortuj wg:
Chlorek żelaza 1kg Chlorek żelaza

Chlorek żelazaNazwa: Chlorek żelazaZastosowanie chlorku żelaza:- w hutnictwie do przerobu rud miedziowych i srebrowych,- w oczyszczaniu ścieków oraz uzdatnianiu wody pitnej w formie koagulanta,- zaprawa w farbiarstwie,- wytrawianie płytek PCB,- reagent osuszający w reakcjach chemicznych,- katalizator w reakcji etenu z chlorem (bezpośrednim produktem jest dichloroeten),- w procesie pozyskiwania chlorku winylu będącego monomerem do produkcji PCW,- wywoływacz dla atramentu sympatycznego przy tekstach pisanych kwasem salicylowym.Chlorek żelaza(III) jest szkodliwy, a w wyniku spożycia większej dawki może nawet nastąpić zgon. Dawka śmiertelna LD50 (doustnie szczur) wynosi 900 mg/kg. Po spożyciu występują wymioty, a ponadto substancja ta działa toksycznie na nerki i wątrobę. Jej kontakt ze skórą i błonami śluzowymi powoduje podrażnienia, szczególnie silne w przypadku oczu. Chlorek żelaza(III) to substancja silnie żrąca, dlatego należy z nim pracować tylko używając odpowiedniej odzieży ochronnej.

Learn More

Pokazuje 1 - 4 z 4 produktów

W górę.