Alkohol izoamylowy

Nazwa: Alkohol izoamylowy

Synonimy: izopentanol, isoamyl alcohol

Wzór chemiczny: C5H12O

Zastosowanie:

Stosowany do wyrobu estrów, które charakteryzują się przyjemnym zapachem owocowym.

W górę.