Kwas azotowy

Nazwa: Kwas azotowy

Synonimy: nitric acid

Wzór chemiczny: HNO3

Zastosowanie:

Z kwasu azotowego otrzymuje się ważne, łatwo rozpuszczalne sole azotany, estry (np. nitrogliceryna), a także związki nitrowe (np. trinitrotoluen). Wszystkie te związki są utleniaczami i mają tendencję do gwałtownego, mniej lub bardziej wybuchowego rozkładu.

W chemii analitycznej do wykrywania białek w reakcji ksantoproteinowej.

W przemyśle farmaceutycznym.

Do oczyszczania powierzchni metali, np. mycie urządzeń przemysłu spożywczego w procesie CIP.

W warunkach amatorskich nadaje się do wytrawiania obwodów drukowanych (nie pozostawia uciążliwych zanieczyszczeń, jakie powstają przy wytrawianiu chlorkiem żelazowym, poza tym trawienie kwasem azotowym jest dużo szybsze).

Do otrzymywania barwników, lakierów, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych.

Jako utleniacz paliw, również hipergolowych. Zwykle w postaci czerwonego dymiącego kwasu azotowego (otrzymanego po dodaniu 13-15% czterotlenku azotu do białego dymiącego kwasu azotowego) z dodatkiem, np. 0,6% fluorowodoru, w celu zmniejszenia działania korozyjnego; używany m.in. w rakietach radzieckich systemów przeciwlotniczych S-75 i S-200.

Powrót do góry